Pallo-Iirojen syyskokous 24.10.2022
Julkaistu: 17.10.2022 15.44

Pallo-Iirojen syyskokous 24.10.2022

Pallo-Iirojen syyskokous 24.10.2022

Pallo-Iirojen syyskokous pidetään Hakrilassa (Talolantie 7) klo 19.00.

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelman tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle 2023
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia
9. Kokouksen päättäminen

Kaikki Pallo-Iirojen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.