Pallo-Iirojen sääntömääräinen syyskokous 18.10.2021

11.10.2021


Syyskokous pidetään seuran toimistolla Hakrilassa klo 19.00

Pallo-Iirojen syyskokous järjestetään 18.10.2021 klo 19.00 seuran toimistolla Hakrilassa, Talolantie 7, 26100 Rauma.

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle tilikaudelle (2022)
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen