Pallo-Iirot joutuu mittaviin sopeutustoimiin koronakriisin seurauksena

30.3.2020


Seuran toiminta on käynyt mahdottomaksi. Seuran elinkeinotoiminta  palveluntuottajana ja  urheilutoiminta jalkapalloseurana on täysin pysähtynyt. Toiminnalle ei ole terveydellisiä edellytyksiä, ja se on myös ohjeiden ja määräyksien perusteella pääsääntöisesti kiellettyä.

 

Tämä on johtanut seuran talouden epätasapainoon ja pakoittaa seurajohdon toimenpiteisiin. Seuran hallitus on todennut, että se ei voi tarjota työtä henkilöstölleen, ja päättänyt ryhtyä mittaviin lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin.

 

Seura lomauttaa toimistohenkilökunnan ja keskeyttää palkan- ja palkkioidenmaksun valmentajilta, pelaajilta ja muilta määräaikaisilta tai osa-aikaisilta työntekijöiltä 1.4. alkaen. Toistaiseksi yksi henkilö jää hoitamaan juoksevia asioita, hallintoa ja keskeneräisiä projekteja. Hänenkin tehtävien määrää seurataan ja mahdolliset lomautustoimet hänen kohdaltaan tulevat voimaan myöhemmin.

 

Tilannetta seurataan jatkuvasti, ja toiminta pyritään palauttamaan normaaliksi heti kun edellytykset palaavat.