Rekisteriseloste

                      Henkilötietolaki (523/99) 10§

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Pallo-Iirot ry

Talolantie 7, 26100 RAUMA

Puh. (02) 822 4366  Fax. (02) 822 4301

Email. toimisto@palloiirot.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Kaija Savunen, puh. (02) 822 4366

 

3. Rekisterin nimi

 

Pallo-Iirot ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisteriin kootaan yhdistyksen jäsentiedot. Tietoja käytetään yhteydenpitoon

sekä markkinointitarkoituksiin ellei jäsen ole sitä kieltänyt.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Nimi

Sotu

Osoite

Puhelinnumero

Jäsenmaksuluokka

Jäsenmaksun maksupäivä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Jäsenen oma ilmoitus jäseneksi liittyessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Rekisteristä luovutetaan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin vain jäsenen antaman suostumuksen perusteella. Rekisteristä luovutettavia tietoja
ovat nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto säilytetään seuran toimistolla lukitussa kaapissa.

Sähköinen aineisto säilytetään seuran toimiston tietokoneella, jonka tiedostoon pääsee vain salasanalla. Varmuuskopio säilytetään lukollisessa kaapissa.

 

9. Tarkastusoikeus

 

Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä ja se osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Pallo-Iirot ry

Talolantie 7

26100 RAUMA